Adana Bilim Merkezi

....Adana Bilim Merkezi  5 Ocak 2014 tarihinde faaliyete başlamıştır. Adana Bilim Merkezi’nin en önemli amacı öğrencilerini bilimi izleyen değil, bilimi üreten bireyler olarak yetiştirmek ve toplumda bilim okuryazarlığı seviyesini yükseltmektir.
 ....Ülkemizde yaşayanların hatırı sayılır bir kesiminin, bilimsel düşünceyle tanışmasının başarılmış olmasıyla övünsek de; bilimi, toplumun kılcal damarlarına kadar yayabilmiş değiliz. Türkiye'de en seçkin okullarımızdan mezun olan insanlarımızın bile çoğu, bilime sadece tanışıklık seviyesinde kaldılar. Çünkü bilimi, bilime layık bir yöntemle uygulamalı bir biçimde öğretemedik. Kitaplardan ezberleterek öğretmeye çalıştık.
....Biliyoruz ki küçük yaşta bilimsel bilgiyle deney yaparak tanışan bir zihin, hem merak duygusunu ileri yaşlara kadar korur, hem de merakını gidermek konusunda ancak bilime güvenir.
Adana Bilim Merkezi olarak ;
.... Amacımız:
....Adana Bilim Merkezini sürekli geliştirerek sürdürülebilir hale getirmek, toplumumuzun bilim toplumu haline dönüşmesine ve geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlamak. 
....Hedef Kitlemiz:
....Herkes için ‘’Bilim’’ ilkesiyle;Çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumu oluşturan tüm yaş kesimi hedef kitlemiz arasında yer almaktadır.